Přejít k obsahu | | Přejít k vyhledávání

ICOM Transport

Autobusová doprava

Autobusová doprava

Autobusová doprava zahrnuje:

 1. městskou autobusovou hromadnou dopravu
 2. pravidelnou linkovou, příměstskou a meziměstskou autobusovou dopravu, včetně dálkových linek
 3. zájezdovou dopravu

bus, autobus

Náš cíl v pravidelné autobusové dopravě je kvalitně a spolehlivě zajistit dopravní obslužnost v regionech dle požadavků obcí a krajů. Aktuálně zajišťujeme dopravu na území devíti krajů naší republiky a dopravní obslužnost v těchto krajích Kraj Vysočina, Jihomoravský krajStředočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj a Hlavní město Praha.

V současné době je náš vozový park tvořen především autobusy Mercedes-Benz Intouro a SETRA LE 415 Business.

Záleží nám na naší planetě a tak 96 % našeho vozového parku splňuje nejpřísnější a nejvyšší parametry emisní normy Euro VI.

Naše vozidla s průměrným stářím 3,5 roku zajišťují především vysokou bezpečnost cestování, spolehlivost a pohodlí pro cestující.

Nedílnou součástí naší kolony, využívané pro potřeby linkové autobusové dopravy, jsou vozy nízkopodlažní, které tvoří 75 % vozového parku autobusů a umožňují naklonění při nastupování a vystupování, dále vlastníme i autobusy se speciální plošinou. Tyto typy autobusů umožňují bezproblémový nástup cestujících s kočárkem, nebo občanů imobilních a handicapovaných.

 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Městská hromadná doprava

Pravidelná linková příměstská a meziměstská doprava

Dálková doprava

Mercedes-Benz CITARO 628 Mercedes-Benz Intouro Mercedes-Benz Tourismo
Mercedes-Benz Conecto 628 SETRA LE 415 Business Mercedes-Benz Intouro (verze pro dálkovou dopravu)
MAN Lion City IVECO Crossway LE 10,8 M SETRA LE 415 Business (pro bezbariérovou přepravu osob)
ISUZU Novo Citi Life IVECO Crossway 12M Mercedes-Benz Sprinter Transfer (pro přepravu menších skupin)
Mercedes-Benz Sprinter City Mercedes-Benz Sprinter City  
Mercedes-Benz CITARO K Mercedes-Benz Sprinter Transfer  
IVECO Rošero IVECO Rošero  

ICOM transport a.s. spolu s koncernovými společnostmi má v současné době k dispozici autobusy továrních značek Mercedes-Benz a Setra, které zajišťují osobní dopravu.

Mercedes Benz TOURISMO - největší pohodlí a i na dlouhých cestách.

Pravidelnou linkovou dopravu zajišťují nejmodernějšími typy vozidel značky Mercedes Benz Intouro s emisní normou E6.

Na příměstských a meziměstských linkách se cestující mohou svézt také s bezbariérovými autobusy SETRA LE 415 Business, které nabízí vysoký komfort cestování.

ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ

od 1. 4. 2022 platí následující:

50 % plného obyčejného

1) cestující od 6 let do 18 let.

 • Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují
 • Cestující ve věku od 15 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) prokazují nárok na zlevněné jízdné:
 • úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (občanský průkaz, cestovní pas).
 • žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají
 • studentským průkazem ISIC
 • Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2) žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin)

 • kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje
 • platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů
  • Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit za 5 Kč a ověřit u přepážky na autobusovém či vlakovém nádraží za 40 Kč. Průkazy si dopravci navzájem uznávají.
  • Průkazy jsou neplatné pokud:
   • nejsou vyplněny předepsané údaje
   • chybí fotografie
   • je poškozen tak, že údaje nejsou čitelné
   • je použit jinou osobou
   • uplynula doba jeho platnosti
   • nejde o originál
  • Takto neplatný průkaz je dopravce oprávněn odebrat.Pokud žák cestuje s jízdenkou bez průkazky nebo s průkazkou bez jízdenky, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a doplatí jízdné dle ceníku dopravce včetně přirážky.
   • Na tiskopise:
    vyplní žák (zákonný zástupce): jméno, příjmení, datum narození a nalepí aktuální fotografii žáka 35 x 45 mm.
    vyplní škola na lícové straně: název a místo sídla školy, razítko školy a podpis
    dopravce na řádně vyplněném a školou potvrzeném žákovském průkazu doplní na lícové straně: datum platnosti, hologram na žákovské průkazy, staniční razítko, podpis a samolepící štítek
    Vyplněný tiskopis je potvrzen za 40 Kč u přepážky dopravce na základě předložení osobního dokladu ( OP)
 • platným studentským průkazem ISIC

dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3) cestující starší 65 let.

 • Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje:
  • průkazem občana Evropské unie (občanský průkaz) nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.
  • dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
75 % plného obyčejného
 • zdravotně postižení občané – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.
50 % plného obyčejného
 • rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
 • psi (malé psy lze přepravovat v nepropustné schráně, pro přepravu schrán platí ustanovení pro přepravu zavazadel)

Přeprava dětí

 • Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně
 • Dítě v kočárku se přepravuje včetně kočárku bezplatně

K provedení změn slev účinných od 1.4.2022 vydalo Ministerstvo financí Výměr MF č. 02/2022, kterým byl novelizován Výměr MF č. 01/2022.